2017-03-13 I stillhet og bevegelse – Kunsthall Trondheim

En spennende vandrekonsert i kunsthallen med tre dansere og tre musikere. Her er Matilda Rolfssons egen presentasjon: ”I Stillhet og Bevegelse” -En visuell konsert om konsten att samexistera mellan konstformerna. -Är lyssnandet en form för seendet, och kan seendet reflektera att lyssna? Kan de båda konstformerna samexistera i tid och rum som ett förenat uttryck […]

Read more "2017-03-13 I stillhet og bevegelse – Kunsthall Trondheim"