2022-11-24 Kleppen, Grönberg, Wilhelmsen & Järmyr – Lokal Scene

Når man har tre jazz-mastergrader og en doktor i jazz i bandet så må man selvfølgelig spille rock. Og sjølkomponert sådan, med inspirasjon henta fra alle stilarter man kan tenke seg. Synthtepper som ville ha gjort Yes grönne av misunnelse, bass-slåtter fra telemark (sjølsagt), reggae som ville ha fått Jamaica til å gå i protesttog – og alt gjort med verdens breieste glis om munnen. En kveld til å bli glad av.

Mattis Kleppen – bass
Oscar Grönberg – keyboards
Viktor Wilhelmsen – gitar
Tomas Järmyr – trommer

Leave a Reply