2016-09-30 The MaXx – Good Omens

Når tre av byens favorittsvensker slår seg sammen for å rive litt opp i jazzen går det heftig for seg. The MaXx slår hardt, fort og i hittil ukjente taktarter, ihvertfall for de som ikke var så heldige at de fikk med seg Zu’s legendariske konsert på Blæst i vår – Tomas Järmyrs italienske band opererer i et beslekta landskap, men med andre instrumenter.
Her avslører Petter Kraft også at det er gitarist han egentlig vil være, ihvertfall etter ansiktsuttrykket å dømme. Det var generelt mye glising fra alle kanter under konserten, og så fra et publikum som ga klart uttrykk for at de hadde holdt ut mer enn tre kvarter med rårock.

Leave a Reply