2016-10-24 Erik Kimestad og Andreas Røysum – Pøkk, Rockheim

PØKK på vandring, denne gangen dobbelkonsert på Rockheim. Først ut var Erik Kimestad og Andreas Røysum i fri flyt på trompet og klarinett.
Fra vaskeseddelen: “Som duo lar Erik Kimestad og Andreas Røysum enhver form for begreplisggjøring forbli underordnet den abstrakte opplevelsen av lyd generelt. Inspirert av tilværelsens uendelig rike, uanstrengte og flyktige lydspor benytter de seg av både tradisjonelle formspråk og alternative teknikker. Resultatet er et slags audielt mikrokosmos; en intern logikk som gjenspeiler lyden av det urbane, pasturale og kosmiske.”

Leave a Reply