2016-04-6 Siku Trio – Ila Brainnstasjon

SIKU Trio, bestående av Ragnhild Johanne Risnes, Øyvind Leite og Nicolas Leirtrø, spilte sin første konsert på Ila Brainnstasjon. Konserten tok delvis utgangspunkt i betraktninger rundt inuitisk liv, mens musikken delvis var gjennomkomponerte sanger og delvis løsere komposisjoner med innslag av improvisasjon. Stoff med potensiale dette – neste konsert er planlagt på Antikvariatet senere på våren.

Read more "2016-04-6 Siku Trio – Ila Brainnstasjon"