2023-01-24 Dungen – Folken

Når Dungen ikke kommer til Trondheim får man heller oppsøke dem der de spiller. Men når SAS ikke tar seg råd til å bruke fly som er i stand til å lande i norsk vær ble det en omvei via Bergen og Oslo før ankomst til Folken en halv time etter konsertstart. Så slapp man […]

Read more "2023-01-24 Dungen – Folken"